Now showing items 1-3 of 3

 • Metriky a kriteria pro diagnostiku sociotechnických systémů 

  Raudenská, Lenka
  Disertační práce se zabývá metrikami a kriterii pro diagnostiku sociotechnických systémů, což je v dnešní době aktuální téma firem, které chtějí zajistit kvalitu výrobků s ohledem na požadavky trhu. Stále více zákazníků ...
 • Návrh a optimalizace tlumiče teplotních fluktuací využívající latentní teplo fázové přeměny 

  Kozubík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit model tlumiče teplotních fluktuací pomocí metod v práci popsaných. K tlumení fluktuací se využívá materiál PCM. Tato práce popisuje jednu z možný aplikací tohoto materiálu do praxe. ...
 • Včelí algoritmus 

  Miškařík, Kamil
  Obsahem práce je naprogramování Java třídy a skriptu v Matlabu, které budou implementovat včelí algoritmus (BeesAlgorthm). K otestování výkonu tohoto algoritmu je využito standartních optimalizačních funkcí Rosenbrock a Rastrigin.