Now showing items 1-2 of 2

  • Vědecko technický park Telč 

    Musilová, Kateřina
    Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...
  • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

    Kožíšek, Vladimír
    Předmětem této diplomové práce je návrh vědeckotechnického parku při univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ten je členěn na tři pracoviště: na výukové a školící, pracoviště pro aplikovaný výzkum a podnikatelské centrum. Lokalita, ...