Now showing items 1-17 of 17

 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Popela, Martin
  Studie je specializována na charakteristiku a teoretický popis tří hlavních částí obráběcího stroje, které mají přímý vliv na samotný proces obrábění plochy obrobku a jeho přesnost – vřeteno stroje, nástrojový upínač ...
 • Deskripce rotačních náhonových soustav obráběcích strojů 

  Zvada, Pavel
  Tato bakalárská práce pojednává o konstrukčním řešením rotačních náhonových soustav a jejich vhodnost u obrábecích stroju. Práce je rozdelena do čtyř základních částí podle aplikace rotačních náhonových soustav.
 • Konstrukce frézovacího vřetene 

  Voda, Pavel
  Cílem této práce Konstrukce frézovacího vřetene je rešerše a popis frézovacích vřeten. První část práce je zaměřena na obecný popis konstrukce vřetena. Obsahuje také stručný přehled výrobců frézovacích strojů a popis ...
 • Konstrukce vřetene brusky 

  Slavíček, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene brusky. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným popisem vřeten, jejich konstrukčními prvky, požadavky na přesnost a moderními trendy ve v ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Betlach, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti konstrukčních součástí vřeten obráběcích strojů, které se používají v současné době. První část také obsahuje ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Kolář, Radan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích strojů. První část také obsahuje přehled výrobců obráběcích strojů a jejich frézek. Druhá část ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Švarc, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením konstrukce vřetene frézovacího stroje. Nejprve je zpracována rešerše v oblasti frézovacích strojů a jejich vřeten. Zde je uvedeno rozdělení strojů, jejich základní popis a příklady ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Imrich, David
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerše frézovacích strojů a jejich vřeten, používaných v současné době. Druhá část práce obsahuje volbu technických ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o ...
 • Konstrukce vřetene vrtacího stroje 

  Sobotka, Radek
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene vrtacího stroje. První část obsahuje rešerši v oblasti vrtacích strojů z hlediska jejich konstrukce. Dále je v první části obsažena rešerše vřeten obráběcích strojů a jejich ...
 • Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 

  Petrych, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přídavného frézovacího vřetena k CNC soustruhu MASTURN MT54. První část obsahuje důkladnou analýzu problematiky frézovacích vřeten. Další část se zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Návrh vřeteníku soustružnického centra 

  Žádník, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem vestavného vřeteníku soustružnického centra. Cílem práce je návrh vřetene pro stroje o výkonu do 10 kW. Pohon vřetene je realizován přes dvoustupňovou převodovku a řemenový převod. V úvodu ...
 • Simulační modelování vřeten obráběcích strojů 

  Burian, Radek
  Cílem mé práce bylo analyticky navrhnout vřeteno soustruhu a provést simulace, kterými ověříme, zda vřeteno bylo navrženo správně. Po výpočtech a vymodelování celé sestavy jsem začal provádět jednotlivé simulace v programu ...
 • Soustružnické vřeteno 

  Zábojník, Petr
  Bakalářská práce bude pojednávat o jedné z hlavních složek soustruhu, o vřetenu. V první části se zaměřím na rešerši v daném oboru. Kde se zmíním o historii a vývoji soustruhů a typech soustruhů. Následovat bude funkce ...
 • Vřeteník a hlavní vřeteno horizontálního soustružnického centra 

  Suda, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou vřeteníku a vřetene univerzálního soustružnického centra. Práce se ve své úvodní části věnuje morfologii vřeteníku, kde je popsáno, jakými způsoby lze vřeteno a vřeteník řešit z ...
 • Výměna nástrojů u svislého soustruhu 

  Huňka, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výměny nástrojů u svislého soustruhu. Konkrétně se jedná o modulární systém aretace vřetena ve smykadle stroje. V práci jsou znázorněny konstrukční návrhy, ze kterých je vybrána, ...