Now showing items 1-8 of 8

 • Článkové roboty 

  Vidlák, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce článkového robota a provedení simulace jeho pohybů. Diplomová práce je rozdělená na čtyři hlavní části. V první části jsou stručně vysvětleny základní informace o průmyslových ...
 • Geometrické postupy v řízení robotických hadů 

  Vechetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá popisem řiditelnosti specifického robotického hada, který se nazývá trident snake robot. Tento robot je řazen mezi neholonomní systémy. Model je převeden do jazyka diferenciální geometrie a ...
 • Geometrické řízení hadu podobného robota 

  Jašek, Dominik
  Tato práce se zabývá neholonomní mechanikou, popisem neholonomních podmínek a algoritmy řízení. Konkrétně je popsán model 4-článkového hada. Z kinematických rovnic jsou odvozena dvě základní řídicí vektorová pole, pomocí ...
 • Pohyb robotického hada 

  Tran, Duc Viet
  Práce je zaměřena vytvoření simulačního modelu robotického hada, který je dále testován na demonstrační úloze. První část práce je věnována stručné analýze základních pohybů živých hadů a aplikaci získaných poznatků v ...
 • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...
 • Simulace pohybu neholonomních mechanismů 

  Byrtus, Roman
  Tato práce se zabývá simulacemi neholonomních mechanismů, konkrétně robotických hadů. V práci jsou uvedeny základní poznatky geometrické teorie řízení. Tyto poznatky jsou využity k odvození řídících modelů robotických ...
 • Snake-like Robots Review and Simulation 

  Stolnikova, Anna
  This project has reviewed the snake locomotion and is to design a simulation of a snake-like robot motion as the real biological snake. One of the targets has been to create a simulation of a 6-chained robot, so the device ...
 • SW pro simulaci autonomních robotu 

  Šťastný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti SW pro simulaci autonomních robotů. V úvodu jsou vysvětleny obecné pojmy, týkající se robotické simulace. Dále jsou obecně vysvětleny výhody použití robotických ...