Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání 

    Kosíř, Tomáš
    Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání. Kryt senzoru je vyráběn ze svitku plechu o tloušťce 4 mm. Materiálem součásti ...
  • Výroba příruby přesným stříháním 

    Povalač, Tomáš
    Cílem projektu je navrhnout novou technologii pro výrobu příruby. Příruba je vyráběna z nerezového plechu 17 040 o tloušťce 5 mm a roční výrobní dávce 800 000 ks. Pro novou výrobu byla zvolena technologie přesného stříhání ...