Now showing items 1-7 of 7

 • Automatické měřicí pracoviště U-I charakteristik solárních článků 

  Kaderka, Tomasz
  Cílem teoretické části práce je nastínit možnosti přeměny sluneční energie, seznámit se s problematikou a historii fotovoltaiky a popsat fotovoltaickou přeměnu energie. Dále pak popsat princip měření VA charakteristik ...
 • Model fotovoltaického systému se sledovačem polohy slunce 

  Riabov, Mikhail
  Cílem bakalářské práce na téma “Model fotovoltaického systému se sledovačem polohy slunce “ je seznámit se s principy činnosti solárních systémů. Zaměříme se na sledovací natáčicí systém podle polohy slunce. V teoretické ...
 • Návrh měřiče VA charakteristik dvojpólů 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh měřicího přístroje volt-ampérových charakteristik PN přechodů vhodný pro měření charakteristik stabilizačních diod. Popisuje základní princip PN přechodu a s ním spojené jevy. Část textu rozebírá jak ...
 • Photovoltaic System With Sun-Tracker 

  Riabov, Mikhail (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The aim of the semestral work "Photovoltaic system with sun-tracker“ is to apprise with principles of operation of solar systems. We will focus on the tracking system, which is turning itself depending on the position of ...
 • Studium degradace isolační vrstvy Ta2O5 

  Kuparowitz, Martin
  Ve své práci se zaměřuji na studium izolační vrstvy Ta2O5 požité jako dielektrikum v tantalových kondenzátorech. Kondenzátor zapojený v normálním módu představuje strukturu typu MIS zapojenou v závěrném směru. Zbytkový ...
 • Studium vlastností CdTe senzorů 

  Vašíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností CdTe detektorů. Popisuje analýzu transportních a šumových charakteristik vzorků CdTe při různých teplotách. Vyhodnocení získaných výsledků dokazuje, že se rozhraní CdTe ...
 • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

  Zdražil, Lukáš
  Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...