Now showing items 1-4 of 4

 • Studium degradace isolační vrstvy Ta2O5 

  Kuparowitz, Martin
  Ve své práci se zaměřuji na studium izolační vrstvy Ta2O5 požité jako dielektrikum v tantalových kondenzátorech. Kondenzátor zapojený v normálním módu představuje strukturu typu MIS zapojenou v závěrném směru. Zbytkový ...
 • Studium vlastností CdTe senzorů 

  Vašíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností CdTe detektorů. Popisuje analýzu transportních a šumových charakteristik vzorků CdTe při různých teplotách. Vyhodnocení získaných výsledků dokazuje, že se rozhraní CdTe ...
 • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

  Zdražil, Lukáš
  Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...
 • Šumová spektroskopie detektorů záření na bázi CdTe 

  Zajaček, Jiří
  Předmětem této práce je šumová spektroskopie detektorů (-záření a paprsků X) vyrobených na bázi CdTe. Vychází se ze sledování hladiny nízkofrekvenčního nadbytečného šumu při transportu náboje jak v časové tak ve frekvenční ...