Now showing items 1-2 of 2

  • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

    Sušovský, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
  • Rozpoznávání ručně psaného textu pomocí konvolučních sítí 

    Sladký, Jan
    Tato práce se zabývá rozpoznáváním ručně psaného textu za pomoci konvolučních neuronových sítí. Ze současných metod byl vybrán model sítě skládající se z konvolučních a rekurentních sítí s Connectionist Temporal Classification. ...