Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza refundace DPH pro společnost UNIOB spol. s r.o. 

  Smutný, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá daní z přidané hodnoty v rámci Evropského společenství a třetích zemí. Práce analyzuje konkrétní a modelové situace. Výsledkem práce je optimální nastavení podmínek z hlediska DPH, posouzení ...
 • Daňová kriminalita v oblasti DPH 

  Kubíková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daňové kriminality v České republice. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska a vymezeny základní pojmy související s danou problematikou. Dále jsou zde analyzovány ...
 • Daňové úniky se zaměřením na DPH 

  Vonková, Anna
  Předložená práce pojednává o problematice daňových úniků, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. V teoretické části představuje institut daní, jejich vznik a účel. V navazující analytické části práce pak představuje ...
 • DPH ve zdravotnictví a její vliv na hospodaření zdravotnických zařízení v ČR 

  Keclíková, Stanislava
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika daně z přidané hodnoty ve vztahu ke zdravotnictví, které patří mezi resorty přinášející z pohledu daňových zákonů řadu složitých otázek. Teoretická část obsahuje popis ...
 • Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA 

  Řezáč, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro vyplnění elektronických formulářů kontrolního hlášení DPH ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka ...
 • Postup podnikatele při žádosti o vrácení DPH ze zemí EU 

  Moravec, Petr
  Bakalářská práce se zabývá harmonizací daně z přidané hodnoty v Evropském společenství a je zaměřena na úpravu vrácení daně z přidané hodnoty. Práce analyzuje vliv komunitárního práva na tuzemské právo a odchylky mezi ...
 • Problematika kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a.s. Třebíč 

  Smrčková, Jaroslava
  Cílem mé bakalářské práce je řešení problematiky kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a. s. v Třebíči. V první části práce je popsána teorie k tomuto tématu. V druhé části práce se zabývám historií a současnou situací ...
 • Refundace DPH ze zemí EU 

  Doskočilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování žádosti o vrácení DPH za pohonné hmoty ve vybrané firmě. Dalším pilířem práce je řešení rozhodovacího procesu nákupu pohonných hmot ve vybraných zemích EU se zohledněním ...
 • Uplatňování DPH v zemích EU 

  Janíčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie a vracením této daně mezi státy Evropského společenství. Současně se věnuje Směrnici Rady, která byla k vracení daně sepsána, zboží ...
 • Účetní a daňové aspekty změny režimu DPH 

  Dang, Minh Thanh
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat problematiku při změně režimu daně z přidané hodnoty u modelového podnikatelského subjektu a zjistit všechny změny účetních a daňových aspektů spolu s výhodami a nevýhodami v ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...
 • Zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce 

  Kavanová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce, konkrétně malé obci. Jsou vysvětleny základní účetní principy ve vybrané účetní jednotce, problematika daně z přidané ...
 • Zákon o DPH ve stavebnictví v České republice a na Slovensku 

  Slámová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání zákonů o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví v České Republice a na Slovensku. Poukazuje na rozdíly mezi těmito státy a popisuje hlavní rozdíl, režim přenesené daňové ...
 • Změny zejména v DPH od 1.1.2012 

  Kondysková, Ema (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Změna sazeb daně z přidané hodnoty; Boj proti karuselovým podvodům; Režim přenesení daňové povinnosti; Místo plnění pro znalecké obory; Připravované změny; Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti