Now showing items 1-1 of 1

  • Změny zejména v DPH od 1.1.2012 

    Kondysková, Ema (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    Změna sazeb daně z přidané hodnoty; Boj proti karuselovým podvodům; Režim přenesení daňové povinnosti; Místo plnění pro znalecké obory; Připravované změny; Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti