Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza opotřebení nástrojů při CNC obrábění diskovitých součástí 

  Malý, Michal
  Tato diplomová práce hodnotí dvě konkurenční břitové destičky při obrábění polotovarů diskovitého tvaru. V první části shrnuje teoretické poznatky o problematice soustružení, opotřebování břitových destiček a nákladové ...
 • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

  Balíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...
 • Aplikace PVD povlaků pro čelní frézování 

  Jaroš, Aleš
  Diplomová práce je zaměřená na aplikaci PVD povlaků pro čelní frézování. V teoretické části je postupně popsáno rozdělení povlakovacích metod se zaměřením na metodu PVD. Dále je popsána úprava nástrojů před povlakováním a ...
 • Frézovací nástroje vyvíjené pro CNC stroje. 

  Leden, Pavel
  Tato práce je zaměřena na frézy pro CNC stroje, které tvoří nedílnou součást moderních metod obrábění. Téma je rozpracováno a členěno do jednotlivých kapitol od výběru metody a nástroje, až po principy jeho upínání. Pozornost ...
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
 • Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Břínek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení technologického postupu výroby desky s dutinou negativního tvaru výlisku. Řešení její obrobitelnosti, konstrukce, funkčnosti a příprava dat pro etapu TPV. V bakalářské práci jsou ...
 • Sestavení nové varianty výroby součásti "základová deska" 

  Briš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení nové technologie pro výrobu součásti „základová deska“, která má tvar plochého kvádru se stupňovitými výstupky. Součást se bude vyrábět v sérii 100 kusů. Hlavními body práce budou ...
 • Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění 

  Švec, Michal
  Tato práce srovnává silové zatížení dvou vyměnitelných břitových destiček při frézování. Je rozdělena na dvě části – rešerši a experiment. Rešerše rozebírá silové zatížení, možnosti jeho měření, frézy a vyměnitelné břitové ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...
 • Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Jašek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD a CVD povlaků při čelním symetrickém frézování. V teoretické části je popsána charakteristika slinutých karbidů, technologie frézování a charakteristika povlakovacích metod. ...
 • Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení 

  Hynčica, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Baklík, Lukáš
  Tato práce zahrnuje změnu stávající technologie rovinného broušení za efektivnější technologii čelní frézování pro dokončovací operaci čelisti (pro hydraulický strojní svěrák) v zušlechtěném stavu s tvrdostí 53+4 HRC. ...
 • Volba optimálního nástroje pro vybranou technologii obrábění 

  Podstata, Jan
  Tato práce srovnává vlastnosti čtyř vyměnitelných břitových destiček od různých dodavatelů při frézování. Srovnávacími faktory jsou řezná síla, opotřebení destiček a drsnost výsledného povrchu. Diplomová práce je rozdělena ...