Now showing items 1-2 of 2

  • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

    Melichárek, Radek
    Tato práce popisuje návrh budiče pro konkrétní laser typu VCSEL. Pro daný laser byly vytvořeny modely pro simulaci v PSpice OrCAD. Navržený budič se svými vlastnostmi snaží vyrovnat dostupným integrovaným budičům a odstranit ...
  • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

    Chlachula, Filip
    Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip ...