Now showing items 1-1 of 1

  • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

    Hrouzek, Jan
    Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...