Now showing items 1-4 of 4

 • Nasazení tenkých klientů a terminálových serverů do různých prostředí lišících se v nárocích na zatížení a výkon 

  Králík, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi využití terminálových serverů a dostupných virtualizačních technologií na platformách Microsoft, VMware a Citrix. V první části jsou podrobně rozebrány technické principy virtualizace a ...
 • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

  Smejkal, Tomáš
  Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...
 • Návrh tenkého klienta 

  Juhaňák, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hardwarové konfigurace a softwarového vybavení nového tenkého klienta, který má v nabídce společnosti OldanyGroup s.r.o. efektivně nahradit tenké klienty zahraničních výrobců, které ...
 • Návrh virtualizace ve společnosti 

  Mareček, Ján
  Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu desktopov vo firemnom prostredí. Diplomová práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá sa venuje teoretickej časti virtualizácie a poznatokom o nej. V druhej časti ...