Now showing items 1-5 of 5

 • Optimalizace mazání souborů v ext4 pro snadnější obnovu souborů 

  Uhliarik, Luboš
  Práce se zabývá úpravou souborového systému ext4 za účelem optimalizace procesu mazání souborů pro jejich snadnější obnovu. Součástí práce je popis změn souborového systému ext4, včetně popisu nástroje, který se stará o ...
 • Portace RedirFS na jiné OS 

  Zelený, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje proces portace RedirFS na operační systém FreeBSD. Zdrojovým operačním systémem je Linux. Tyto systémy jsou popsány z pohledu VFS, čímž jsou určeny rozdíly a potřebné modifikace. Poté následuje ...
 • Převodník rozhraní Modbus TCP 

  Krotký, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout převodník z Ethernetového rozhraní na rozhraní sériové linky. Jsou zde stručně popsány komunikační protokoly, které se využívají na straně Ethernetu, ale i na straně sériové linky. ...
 • RedirFS - aplikace na šifrování dat 

  Zůna, Pavel
  Tato práce se v prvé řadě zaměřuje na návrh a implementaci šifrovacího filtru pro Redirecting Filesystem Framework (dále jen RedirFS) v podobě modulu linuxového jádra. Zpočátku se věnuje problematice kryptografie a šifrování. ...
 • RedirFS - portace na jiné OS 

  Czerner, Lukáš
  Tato práce popisuje jak přípravu na portaci, tak samotnou portaci Linuxového modulu RedirFS na operační systém FreeBSD. Jsou zde popsány základní rozdíly přístupu k Linuxovému a FreeBSD jádru, dále rozdíly v implementaci, ...