Now showing items 1-2 of 2

  • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

    Kučera, Karel
    Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
  • Záložní zdroj energie (UPS) 

    Podal, Pavel
    Tato práce pojednává o záložních zdrojích napájení, jejich návrhu a konstrukci. Cílem této práce je seznámit čtenáře s rozdělením záložních zdrojů energie UPS v závislosti na zařízení, pro které mohou být použita. Rozhodující ...