Now showing items 1-9 of 9

 • Li-Fi, využití světla a LED diod ke komunikaci mezi svítidly a uživatelem 

  Ludányi, Róbert
  Táto práca je zameraná na využitie svetla a LED diód ku komunikácii medzi svetlom a užívateľom. V úvode práce je popísaný princíp fungovania VLC, čoho je Li-Fi súčasťou. Práca ďalej obsahuje problematiku na témy Li-Fi, ako ...
 • Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace 

  Grygar, Josef
  Práce se zabývá principy a popisem optické bezdrátové komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra. V teoretické části jsou popsány základní parametry standardu IEEE 802.15.7 a jeho výhody a nevýhody. Rovněž ...
 • Návrh optické bezkabelové linky malého dosahu 

  Kovář, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a výrobě optického bezdrátového spoje zamýšleného pro použití uvnitř budov. Nejprve jsou analyzována frekvenční spektra infračerveného, viditelného a ultrafialového světla z pohledu ...
 • Optický D/A převodník pro VLC aplikace 

  Dobesch, Aleš
  Disertační práce se zabývá optickým digitálně-analogovým převodníkem, jako alternativou optické části koncové vysílací jednotky (optický front-end) určené pro VLC (visible light communication) aplikace. Stěžejní část práce, ...
 • Performance Analysis of 8-bit ODACs for VLC Applications 

  Dobesch, A.; Figueiredo, M.; N., Alves, L.; Wilfert, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  A discrete optical power level stepping technique in visible light communication (VLC), also known, as an optical digital to analog conversion (ODAC) has been proposed. This is an alternative concept for VLC front-end ...
 • Program pro výpočet rozložení optické intenzity 

  Golubev, Martin
  Diplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu ...
 • Smartphone Based Visible Light Communication Beacon System For Internet Of Things 

  Novák, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The article describes an application of Visible Light Communication (VLC) for Internet of Things (IoT) nodes authentication and metadata exchange. A practical use-case of presented communication system is provided and ...
 • Srovnání formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Koláček, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním formátů pro ztrátovou kompresi obrazu. Kapitoly práce popisují principy komprese obrazu a samotné ztrátové formáty. Konkrétně se jedná o ztrátové formáty JPEG, JPEG 2000, JPEG XR ...
 • Změna rychlosti (synchronizace) přehrávání videa v závislosti na rychlosti řeči 

  Hromádko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením přehrávače VLC o metodu PSOLA. Tato metoda umožňuje měnit rychlost přehrávání videa při zachování základního tónu a srozumitelnosti řeči.