Now showing items 1-8 of 8

 • Optické infrastruktury pro mobilní sítě páté generace (5G) 

  Jančošek, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu optických sietí, pre využitie v telekomunikáciách. Nachádza sa tu analýza súčasného stavu optických sietí a porovnanie posledných dvoch generácií mobilných sietí. Hlavnou ...
 • Posouzení vlivu dělícího poměru na pasivní optickou síť 

  Gallo, Martin
  Práca sa zaoberá najnovším štandardom pasívnych optických sietí NG-PON2, jeho vrstvovým modelom, ktorého súčasťou je ochranné zabezpečenie pri prenose po optickom médiu. Implementuje a popisuje simulačné prostredie. Posudzuje ...
 • Pulse Generator for Φ-OTDR in VPI photonics 

  Čučka, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper focuses on Φ–OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) systems which need short time duration and high powered pulses for proper function, because the backscattered signal is weak for proper detection. The article ...
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Simulace optovláknových prvků pro senzoriku 

  Jakoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá popisem funkce nejčastěji používaných prvků na optické trase s důrazem na optické vláknové senzory. Nejprve jsou řešeny základy problematiky přenosu světla v optickém vlákně a druhy vláken, dále ...
 • Simulation And Measurement Of Mach-Zehnder Interferometer 

  Cucka, Milan; Salik, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper focuses on simulation and measurement of Mach-Zehnder interferometer. This type of sensor is used as a distributed fiber optic sensor for sensing vibration, mechanical tension and temperature. Fiber optic sensors ...
 • Testovací polygon pro kvantovou distribuci klíčů 

  Širjov, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na objasnenie problematiky kvantovej distribúcie kľúčov (QKD) a vysvetlenie princípu fungovania samotného prenosu kvantového signálu. Následne sú porovnávaní komerční distribútori QKD a ich ...
 • Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber 

  Čučka, Milan; Münster, Petr; Kočí, Lukáš; Horváth, Tomáš; Filka, Miloslav; Vojtěch, Josef (Croatian Communications and Information Society, 2016-12-01)
  The main contribution of this paper is simulation of transmission DWDM system and high power sensor system in one optical fiber