Now showing items 1-2 of 2

  • Model akumulace velkých objemů energie 

    Radil, Lukáš
    Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout. V další části práce jsou popsány možnosti ...
  • Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků 

    Šacl, Vojtěch
    Zkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při ...