Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Generátor harmonických zvuků a akordů 

  Bednář, Jan
  Hlavní cíl této bakalářské práce je vytvoření VST zásuvného modulu (plug-inu), který bude schopný generovat zvuk pro několik tónů současně. V této práci je popsána stručná teorie hudební akustiky, která se zaměřuje na ...
 • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

  Brhel, Tomáš
  V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...
 • Implementace parametrického ekvalizéru do VST3 zásuvného modulu 

  Pevný, Jindřich
  Tato práce se věnuje oblasti DSP (číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing), konkrétně parametrickým strukturám digitálních shelving filtrů využitelných jakožto stavebních bloků parametrického ekvalizéru. ...
 • Návrh a realizace řídící midi klaviatury 

  Dvořáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá zhotovením specifického MIDI kontroléru schopného ovládat počítačovou simulaci varhan Hammond. Teoretická část je tvořena stručným úvodem do problematiky zvuku a MIDI ve spojením s počítačem, dále ...
 • Parametrizovatelný hudební nástroj pro mobilní platformy 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit jako tříosý parametrizovatelný hudební nástroj, resp. modifikovaný MIDI kontrolér, pro mobilní zařízení postavená na platformě Android. V úvodní části je čtenář ...
 • Popis a reprezentace dvourozměrných zvukových scén ve vícekanálových systémech reprodukce zvuku 

  Trzos, Michal
  Tato práce se zabývá podněty, které ve sluchové soustavě člověka způsobují prostorové slyšení a polohovacími metodami, které těchto podnětů využívají. Podrobněji se zabývá metodou vektorově bázového amplitudového polohování ...
 • Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče 

  Slováček, Martin
  Technologie VST je jedna z nejpoužívanějších pro zpracování zvuku v reálném čase. Jednotlivé VST efekty jsou vkládány do hostitelských aplikací formou zásuvných modulů. Tato práce se zabývá návrhem vzdáleného řízení ...
 • Software pro digitální mixážní pult 

  Zoň, Robin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních ...
 • Softwarový analyzátor zvukových efektů 

  Frenštátský, Petr
  Ke zjišťování kvalitivních parametrů zvukových zařízení je stále více využíván stolní počítač, ve kterém díky rozvoji číslicového zpracování signálů je umožněna implementace analýz. Mezi ně patří zjišťování kmitočtové a ...
 • Softwarový sampler se zvuky cimbálu 

  Bičan, Jan
  Hlavní cíl této práce je vytvoření VST zásuvného modulu (pluginu), který bude sloužit jako výstupní část elektronického cimbálu. Práce nejprve vysvětluje základní pojmy sampler, cimbál, VST, MIDI, mikrofony a mikrofonní ...
 • Úprava vokálních stop v SW post-produkci hudby 

  Trkal, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování vokálních stop. Aplikace je složena z několika dílčích modulů reprezentujících zvukové procesory a efekty a je realizována v podobě pluginu vytvořeného ...
 • VST plug-in modul pro řízení dynamiky zvukového signálu 

  Zoň, Robin
  Cílem této bakalářské práce je realizace efektů pro úpravu dynamiky signálu. Práce zahrnuje čtyři základní dynamické efekty – kompresor, expander, limiter a šumovou bránu. První část práce zahrnuje vypracování efektů v ...