Now showing items 1-19 of 19

 • Areál VUT Kraví hora 

  Kříčková, Zuzana
  Obsahem práce je architektonická studie, která navrhuje nové využití pozemků areálu VUT na Kraví hoře. Cílem bylo skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Studie řeší nejen pozemky ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Vrlová, Ela
  Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Ertl, Jakub
  Koncept dostavby je založený na vytvorení rastru, ktorý je možné voľne prispôsobovať požiadavkam jednotlivých odborov. Vytvára sa tak systém, ktorý fakulty neobmedzuje v ich budúcom rozvoji. Základnou jednotkou sa stáva ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Vaňková, Kristýna
  Cílem práce je vytvořit z areálu VUT na Údolní umělecký kampus pro fakultu výtvarných umění a fakultu architektury. Stávající budovy bývalých kasáren nevyhovují svoji kapacitou a nejsou vhodné pro výuku uměleckých předmětů. ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Krajan, Viktor
  Dôležitý aspekt je jednoduché poňatie návrhu, ktoré nie je len v architektonickej forme ale aj v reakcii na miesto a okolie. Návrh vzdelávacej inštitúcie je dôležitou súčasťou rozvoja mesta, ktorá s sprístupnením parcely ...
 • Experimentální a výpočetní výzkum vlastností solí pro jaderné reaktory typu MSR z pohledu jaderných dat 

  Burian, Jiří
  V současné době probíhá výzkum reaktorů s tekutými solemi. Počítá se s použitím solí na bázi chloru, které by byly dostupnější než známé sole fluoridové. Předmětem zkoumání jsou tedy nejenom chemické a fyzikální vlastnosti ...
 • Fakultní webová stránka projektů 

  Bajzecer, Tomáš
  Práca vznikla pre potrebu prezentovania diplomových a bakalárskych prác študentov. Zameriava sa hlavne na sťahovanie, prezentáciu ako aj nahrávanie dokumentov a zdrojových kódov, ktoré k danej práci prislúchajú. Riešenia ...
 • Klient pro zobrazování informací z informačního systému FIT 

  Pelikán, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvořit grafickou aplikaci v programovacím jazyce Python 3, která bude studentům Fakulty informačních technologií VUT v Brně přehledně zobrazovat informace o zapsaných předmětech a automaticky ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Davčíková, Gabriela
  Předmětem zadání diplomové práce je řešení studie areálu VUT na Kraví hoře a navázání na práci předchozího semestru. Cílem bylo propojit zájmy města Brna a VUT. Vytvořit jednotné území, do něhož by byly vneseny zajímavé ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Juračková, Lenka
  Předmětem diplomové práce je architektonické studie, která řeší nové využití areálu VUT na Kraví hoře. Velkou část Kraví hory tvoří park, na který ze západu navazuje Náměstí Míru, z východu budovy Fakulty stavební. Toto ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Prosseková, Jarmila
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie území Kraví hory v Brně v měřítku 1:200. Jedná se o významné území jak rozsahem a polohou, tak i prozatím nevyužitým potenciálem. Cílem práce je najít řešení schůdné pro ...
 • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

  Kraus, Zdeněk
  Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...
 • Program pro inovaci řídicího systému SORT 

  Šulc, Martin
  Analýza zadání pro rozšíření řídicího systému a návrhu ovládacího programu pro pozorovací kamery a s tím spojený teoretický rozbor nezbytný pro pochopení problematiky. Návrh komunikačního protokolu pro zpřístupnění všech ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Vašička, Pavel
  Celý návrh je založen na prolínání exteriéru do interiéru, veřejnosti s akademiky a na celkovém prolínání jednotlivých prostorů. Konstrukce vytváří přesně definovaný, přísný rastr, který je ale členěn tak, aby návštěvník, ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Behro, Daniel
  Jaký by měl být současný prostor vysokoškolského vzdělávání? A jaký by měl být prostor pro kreativní tvorbu? Odráží se typ výuky v samotné budově školy? Kladu si otázku, zda by například fakulta sociální studiích byla ...
 • Příprava diagnostické laboratoře pro akreditaci 

  Chroustovská, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaobírá tématem akreditace diagnostické laboratoře. Jsou v ní rozebrány teoretické poznatky z oblasti akreditace, orgánů akreditaci provádějících a její historie. Obsahuje seznam a vzory dokumentů ...
 • Univerzitní knihovna 

  Subally, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzitnej knižnici v meste Brno. Objekt je navrhnutý ako viac podlažná budova vrátané podzemných podlaží. Návrh je vytvorený na základe požiadaviek investora a zaoberá sa ...
 • Využití metody „model based design“ pro návrh embedded aplikace 

  Mačišák, Martin
  Práca vysvetľuje rozdiely medzi prístupmi vo vývoji softwaru. Je vykonaná rešerš v oblasti generovania kódu. Práca opisuje možné nástroje a spôsoby validácie a verifikácii kódu. V ďalšej časti sú podané informácie o ...
 • Vzduchotechnika pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Frčka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie, které jsou povinnou součástí výstavby v České republice po roce 2020. Dále se zabývá vzduchotechnikou a jejím návrhem, jakožto součást ...