Now showing items 1-2 of 2

  • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

    Hrouzek, Jan
    Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...
  • Variabilní ventilové rozvody 

    Věříš, Michal
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na variabilní ventilové rozvody a jejich vliv především na zážehové motory. Popisuje princip jejich funkce, vzájemné porovnání, stručnou historii a pohled na možný budoucí vývoj. Součástí ...