Now showing items 1-7 of 7

 • Elektronkový sluchátkový zesilovač 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektronkového sluchátkového zesilovače pracujícího ve třídě A. V práci je přiblížen princip funkce elektronky, její používané druhy, základní způsoby zapojení v obvodu, ...
 • Elektronkový stereofonní nízkofrekvenční zesilovač ve třídě AB 

  Herbrych, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá navržením a vytvořením konstrukčních podkladů nízkofrekvenčního stereo zesilovače využívající elektronky, s výkonem alespoň 20 W/4 ve třídě AB. K dispozici jsou minimálně dva vstupy pro zařízení ...
 • Hybrid Microphone Preamplifier With Variable Selection Of Amplifier Technology 

  Musil, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the design of a studio level hybrid microphone pre-amplifier using a vacuum tube and semiconductor technology. The pre-amplifier circuit also contains an analog VU meter, 48 V phantom power supply, ...
 • Hybrid Vacuum Tube Amplifier 

  Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes the complete design of the hybrid vacuum tube amplifier for home using. The described amplifier has 3 digital inputs (TOSLINK, Sony/Philips Digital InterFace and AES3), a single analog input and a ...
 • Hybridní mikrofonní předzesilovač s plynulou volbou technologie zesilovače 

  Musil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením principu funkce dynamického a kondenzátorového mikrofonu, popisu vlastností z hlediska snímacích charakteristik a typu konstrukce a stručnému vysvětlení principu funkce triody. ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Nízkofrekvenční elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací nízkofrekvenčního zesilovače s použitím elektronek ke zpracování signálu z klasického gramofonu. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle ...