Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza vhodných metod a postupů k ocenění sportovního areálu 

  Šmičková, Marika
  Tématem diplomové práce je ocenění dvou sportovních areálů. Cílem práce je zjistit nebo odhadnout výdaje spojené s provozem konkrétních objektů, analyzovat možné výnosy a specifikovat aspekty ovlivňující výnosnost sportovních ...
 • Analýza vhodných metod ocenění Mestskej plavárne v Senici 

  Duban, Ivan
  Úlohou diplomovej práce je analýza vhodných metód a postupov, ktoré vedú k oceneniu športového areálu, konkrétne sa jedná o ocenenie mestskej plavárne v Senici, a to pred a po vykonanej rekonštrukcii. Cieľom práce je zistiť ...
 • Analýza vlivu polohy na cenu bytových jednotek v lokalitě Olomouc 

  Tobková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy na cenu bytu v Olomouci. Teoretická část popisuje základní pojmy potřebné k pochopení dané problematiky a také uvádí metody ocenění použité v této diplomové práci. Praktická část ...
 • Evaluativní jazyk v recenzích na elektronické výrobky 

  Polášek, Radek
  Tato práce bude zaměřena na ohodnocení jazyka v recenzích mobilních telefonů. K tomuto účelu bude použita recenze Apple iPhone 7. Apple má širokou nabídku produktů, jmenujme počítače, tablety, hodinky nebo mp3 přehrávače. ...
 • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

  Kosek, Roman
  Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...
 • Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav 

  Procházková, Jana
  Cílem diplomové práce je stanovit celkovou hodnotu vlastního kapitálu firmy Společnost XXX s.r.o. za použití aktuálních oceňovacích metod. Vzhledem k tomu, že jsou v mé práci použity metody výnosové, nechybí ani strategická ...
 • Oceňování škod na stavebních objektech 

  Šolc, Karel
  Diplomová práce "Oceňování škod na stavebních objektech" se zabývá oceňováním vad a škod na stavebních objektech. V práci je vysvětleno co je škoda, vada jak se definují oceňují. Na příkladě stavebního objektu je provedeno ...
 • Optimalizace využití stavby z pohledu její obchodovatelnosti 

  Smolinská, Radka
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při oceňování dle zákona, definování základních druhů cen a metod oceňování nemovitostí. Tato práce dále řeší vliv účelu nemovitosti na její cenu. Hodnocenou nemovitostí je ...
 • Problematika oceňování strojů a výrobních zařízení v rámci oceňování podniku jako celku 

  Volkánová, Zdenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Oceňování strojů a výrobních zařízení je velice náročnou a zodpovědnou činností, která klade na znalce vysoký stupeň znalostí a vědomostí. Oceňování podniku jako celku je komplexní oceňovací proces, jehož součástí je ...
 • Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku 

  Valihrachová, Lea
  Účtování a vykazování dlouhodobého majetku v konceptu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů obsahuje řadu odlišností. Tyto jsou odstraňovány procesem harmonizace účetních systémů v Evropské unii. ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Třeboň a okolí 

  Hadač, Vladimír
  Diplomová práce „srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Třeboň a okolí“ se zabývá oceňováním deseti reálných nemovitostí typu garáž vybranými způsoby oceňování a jejich vzájemným porovnáním. ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v lokalitě Telč a okolí 

  Vondrák, Radek
  Diplomová práce „Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v lokalitě Telč a okolí“ se zabývá analýzou možných metod oceňování a jejich vzájemným srovnáním. Hlavním cílem této práce je popsat ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu stavební pozemek v lokalitě obce Šlapanice a blízkého okolí 

  Brázdová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitostí, a to konkrétně stavebních pozemků. Práce definuje základní pojmy a metody ocenění, rozebírá situaci na trhu s nemovitostmi v České republice, zejména pak v ...
 • STANDARDIZACE A HARMONIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI 

  Brumovský, Martin
  V současné době, kdy v důsledku globalizace a rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy EU na oceňování majetku a činnost profesních organizací, vzniká naléhavá potřeba standardizovat a harmonizovat ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kupcová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Steelmont - konstrukce, s. r. o. V první části jsou vymezena teoretická východiska české a zahraniční literatury, která s danou problematikou souvisí. Druhá část ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Szováková, Zuzana
  Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie hodnoty podniku využitím výnosovej metódy. V prvej časti práce sú predstavené základné teoretické poznatky o oceňovaní podniku. Druhá časť sa venuje oceneniu konkrétneho ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vůjtová, Alice
  Cílem této diplomové práce je stanovit odhad hodnoty podniku XY, s.r.o., který se za-bývá přesnou kovovýrobou. Práce je určena pro potřeby managementu podniku pro fi-nanční rozhodování, s cílem stanovení odhadu hodnoty pro ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oweisová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku PREFA KOMPOZITY a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šviková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku NHKZ Steel s.r.o. výnosovou metodou. V první části jsou popsána teoretická východiska práce a postup při oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou a ...
 • Vliv poruchy automatické převodovky na ocenění vozidla 

  Volkánová, Zdenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Obsahem příspěvku je analyzovat ovlivnění technické hodnoty vozu základní amortizací, která vychází z doby provozu vozidla a z počtu ujetých kilometrů a jaký má vliv porucha automatické převodovky na technickou hodnotu a ...