Now showing items 1-12 of 12

 • Eliminace úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení 

  Horníková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá eliminací úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení se zaměřením zejména na výrobní linku. Analyzuje současnou situaci a za použití mapování hodnotového toku pro vybraný produkt identifikuje ...
 • Hodnota stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici 

  Řádek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyčíslením hodnoty stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici. V práci se nastiňují aspekty demoličních a bouracích prací s následným využitím stavební suti pro recyklaci. Úkolem ...
 • Metody kvantifikace hodnoty ohrožených nemovitých památek 

  Merta, Petr
  Zchátralé kulturní nemovité památky, péče o ně, jejich záchrana, a případné další využití či jejich zachování pro budoucí generace jsou v posledním době stále aktuálnějšími tématy. I přes nákladnou údržbu a mnohdy značné ...
 • Možnosti metodického přístupu při oceňování stavebního podniku v období hospodářských výkyvů 

  Božiková, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je zkoumat možnosti metodického přístupu při oceňování stavebního podniku v období hospodářských výkyvů. Stavebnictví je činnost, která citlivě reaguje na tržní a hospodářské změny. Jejich dopady ...
 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Ocenění podniku FORTEX – AGS, a.s. - výnosovými metodami 

  Churavá, Jana
  Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu podniku FORTEX – AGS, a.s. pomocí výnosových metod. Teoretická část definuje podnik a jeho hodnotu, důvody oceňování, zobrazuje přehled jednotlivých metod užívaných k oceňování ...
 • Ocenění společnosti s r. o. Exterier Beton 

  Nečasová, Šárka
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Exterier Beton, s.r.o. na základě metod založených na diskontovaném peněžním toku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, definici hodnoty a ...
 • Oceňování podniku 

  Dostál, Jiří
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako, hodnota a její kategorie, podnik, finanční analýza a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou, ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolí 

  Vaněček, Jan
  Diplomová práce se věnuje srovnání způsobů ocenění nemovitosti typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolí. V první části je představena samotná lokalita město Náchod a poté stručně jeho okolí. Dále jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Machálková, Monika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku KPS Metal a.s. s využitím výnosových oceňovacích metod. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. Teoretická část vymezuje teoretická východiska související se stanovením ...
 • Stanovení výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči 

  Konečný, Adam
  Diplomová práce se zaobírá stanovením výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči. Teoretická část se zaměřuje na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Praktická část se zabývá ...
 • Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables 

  Vítková, Eva; Hromádka, Vít; Hort, Eva (IOP Publishing, 2017-10-25)
  The paper deals with the value of the construction company assessment respecting usable approaches and determinable variables. The reasons of the value of the construction company assessment are ...