Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Koplíková, Markéta
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku G-mont s.r.o. s využitím výnosových metod oceňování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku a její kategorie, ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

    Benušová, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o. k datu 31. 12. 2015. Práce je rozdělená do tří dílčích částí. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se ...