Now showing items 1-4 of 4

 • Objektivizované stanovení hodnoty společnosti 

  Kula, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku na základě provedení strategické a finanční analýzy, které slouží jako základ pro rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná, stanovení ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Cihlář, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti SCHENKER, spol. s r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Ovsík, Václav
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Leichmanová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá stanovení hodnoty vybraného podniku pomocí výnosové metody, konkrétně metodou diskontovaného cash flow ve variantě entity. Teoretická část obsahuje základní teoretická východiska potřebná pro ...