Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli 

    Šafář, Martin
    Tato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové ...