Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace algoritmů řízení elektrických motorů v systémech CompactRIO 

  Gléba, Gergely
  Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá implementáciou existujúcich algoritmov riadenia elektrických striedavých motorov v prostredí Matlab Simulink do prostredia LabVIEW Control Design and Simulation. Prvá časť práce sa zaoberá ...
 • Modely řízení asynchronního motoru 

  Vidlák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem matematického modelu asynchronního, vytvoření jeho modelu v programu Matlab Simulink. A dále vytvořením různých typů řízení asynchronního motoru. Na začátku práce jsou teoretické ...
 • Moderní struktury řízení servosystémů se střídavými pohony 

  Hrnčárek, Martin
  Diplomová práce pojednává o moderních řídicích algoritmech asynchronního a synchronního motoru s permanentními magnety. Zaměřuje se na algoritmy vektorového řízení, přímého řízení momentu a zpětnovazební linearizace (vstup ...
 • Řízení synchronního servomotoru v klouzavém režimu 

  Koňarik, Roman
  Ciežom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie synchrónneho motoru s permanentnými magnetmi v kĺzavom režime. V úvodnej časti je popísaný synchrónny motor, snímače používané pri jeho riadení a výkonová elektronika. ...
 • Simulink model code generation for motor control applications 

  Otava, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article is focused on the embedded software development using code generation. C-code is generated from Simulink model. Article describes hardware interface of Simulink model for AC motor control applications code ...