Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace pro inženýrský návrh 

    Fedorko, Tomáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou optimálneho chladenia tyče vzhľadom k nákladom spojeným s chladením. Popisuje problém vedenia tepla, jeho analytické riešenie, numerické riešenie okrajového problému a jeho ...