Now showing items 1-15 of 15

 • ANALÝZA TUHOSTI PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDEL 

  Coufal, Tomáš
  Práce se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož ...
 • Assesment of the Thermal Environment in Vehicular Cabins 

  Fojtlín, Miloš
  Ľudia žijúci vo vyspelých krajinách trávia väčšinu svojho života vo vnútorných prostrediach budov alebo dopravných prostriedkov. Z tohto dôvodu, záujem o výskum kvality vnútorných prostredím rastie, pričom hlavný dôraz je ...
 • The Comparison of 3D and 2D Measurement Techniques Used for the Analysis of Vehicle Deformation 

  Moravcová, Pavlína; Bucsuházy, Kateřina; Zůvala, Robert; Bilík, Martin; Bradáč, Albert (SciTePress, 2020-05-04)
  As one of the main assumptions for the accident analysis has been detailed information about vehicle deformation. The precise deformation depth allows to quantify deformation energy and related impact speed. The aim of ...
 • Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Design cestovního motocyklu na elektrický pohon 

  Krčma, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá designem elektrického cestovního motocyklu. Nejprve je analyzovaná současná situace na trhu. Na základe této analýzy je vypracován návrh s ohledem na konstrukční, ergonomické a estetické ...
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností 

  Bilík, Martin
  Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších objektivních prvků pro analýzu ...
 • Kniha jízd vozidel malé logistické firmy 

  Cvrček, David
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro iOS zařízení, která slouží jako elektronická kniha jízd a zároveň pro sledování vozidel v průběhu jejich jízdy. Přenos dat mezi zařízeními je imlpementován pomocí knihovny CloudKit. ...
 • Možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Bilík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. V úvodní části je proveden teoretický rozbor jízdní dynamiky vozidel. Dále je proveden ...
 • Problematika znalecké analýzy jízdy a brzdění vozidla v obecném prostorovém oblouku při rychlostech vyšších než 50 km/h 

  Panáček, Vladimír
  Současný aparát pro technickou analýzu silničních nehod neobsahuje žádné ucelené informace, doporučení či postupy, jakým způsobem komplexně vyřešit analýzu silniční nehody za účasti vozidla vybaveného stabilizačním systémem ...
 • Systém sběru dat z palubní sběrnice vozidla 

  Pecha, Michal
  Práca obsahuje úplný návrh komplexného systému zberu dát zo zbernice vozidla. Rieši problematiku z oblasti pripojenie nového uzlu na CAN zbernicu vozidla, komunikačný protokol NMEA 0183 GPS prijímačov, zápis zachytených ...
 • Tuhostní charakteristika přední části vozidla 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for frontal crash with a full ...
 • Úprava pohonů natáčení kol experimentálního robotu Car4 

  Vespalec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí mechanismu natáčení kol u experimentálního vozidla Car4. Během této práce se seznámíme s výpočtem zatížení nápravy vozidla, se součástmi a systémy umožňující realizovat ...
 • Vliv hmotnostních parametrů vozidel na jízdní dynamiku 

  Dušek, Otakar
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu hmotnostních parametrů na jízdní dynamiku. V úvodní části této práce je stručně popsána historie a základní rozdělení osobních vozidel. V další části jsou pak popsány hmotnostní ...
 • Vůz pro přepravu eurokošů 

  Štěpán, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce tažených vozíku pro eurokoše a jiné paletové jednotky. Tato práce je zaměřena na přehled současných produktů, na konstrukci vozíku a stanovení geometrie a konstrukce řízení.