Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu 

    Beck, Michal
    Cílem této bakalářské práce je přiblížit metodu výroby energie z biomasy použitím anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Práce popisuje celý tento proces jak teoreticky, tak i na reálném příkladu z praxe. V poslední ...