Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů 

    Grmolcová, Eliška
    Tato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním ...