Now showing items 1-2 of 2

  • Vývoj regulace ventilačních turbín 

    Kremz, Petr
    Tato bakalářská práce se zaobírá konstrukčním vývojem mechanických systémů ventilačních turbín. Cílem práce je zdokonalit vnitřní systém regulace ventilační turbíny a systém odvětrávání vzduchu. Výstupem práce bude model ...
  • Vývoj ventilačních turbín 

    Křupka, Jiří
    Diplomová práce řeší konstrukční vývoj alternativních stavebnicových mechanických systémů ventilačních turbín. Práce se v rešeršní části zabývá problematikou dopravovaného média-vzduchu a ventilace, dále pak funkcí, ...