Now showing items 1-2 of 2

  • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

    Kozák, Jiří
    Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
  • Přechod kavitujícího proudění do superkavitace 

    Chovanec, Radomír
    Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje rešerši. Zaoberá sa objasnením základných pojmov kavitácie a súčasnému poznaniu v oblasti super- kavitácie. V druhej experimentálnej časti sa venuje procesom ...