Now showing items 1-17 of 17

 • Aplikace biometrických prvků v docházkových systémech 

  Michálek, Libor
  V přiložené bakalářské práci se zabývám principy a metodami měření biometrických dat a analýzou dostupných typů biometrických systémů v kontextu jejich možného využití v aplikacích charakteru docházkových systémů. V této ...
 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Model úloh s omezeními a mechanismů jejich plánování v UPPAAL SMC 

  Palúch, Filip
  Cieľom je vytvorenie prehľadu mechanizmov plánovania úloh v jednoprocesorovom prostredí. Použitím týchto mechanizmov sú navrhnuté a implementované jednotlivé modely v nástroji UPPAAL, na ktorý sa táto práca orientuje. ...
 • Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu 

  Zelinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik ...
 • Moderní metody verifikace smíšených integrovaných obvodů 

  Podzemný, Jakub
  Práce se zabývá metodami, které jsou vhodné pro verifikaci smíšených integrovaných obvodů. Důraz je přitom kladen na tzv. „Assertion-based“ verifikaci. Tato metoda je v praxi aplikovatelná pomocí jazyků PSL a SystemVerilog. ...
 • Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob 

  Kosík, Dominik
  Tato práce řeší vytvoření biometrické brány pro identifikaci osob. Identifikace probíhá za pomocí 5 barevných kamer a IR kamery. IR kamera zajišťuje detekci osoby a následně se ze snímku barevných kamer vytváří 3D model ...
 • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

  Aron, Lukáš
  Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...
 • Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu 

  Štefek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou revizí elektrických instalací v obytných budovách. Úkolem práce je seznámení se s požadavky legislativních předpisů se zaměřením na české technické normy ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 ...
 • Prostředí pro verifikaci DMA řadičů v jazyku SystemVerilog 

  Zachariášová, Marcela
  V dnešních hardwarových návrzích se verifikační techniky používají pro ověřování funkcionality dílčích komponent i komplexních systémů. Tato bakalářská práce se zabývá verifikací DMA řadičů. Jsou popsány teoretické principy ...
 • Revize elektrické instalace nízkého napětí 

  Kosmák, Václav
  Práce je věnována problematice revizí elektrických instalací nízkého napětí a elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Dále pak se práce zabývá zajímavými případy v sítích IT v mobilních prostředcích ...
 • Validace parametrů sítě založená na sledování síťového provozu 

  Martínek, Radim
  Diplomová práce představuje teoretický úvod, seznámení se s problematikou, návrh řešení a implementaci nástroje pro validaci parametrů sítě založeném na sledování síťového provozu. Nejprve je rozebrán současný stav návrhu ...
 • Verification of prediction method for energy consumption of machine tool feed axes 

  Tůma, Jiří; Tůma, Zdeněk; Synek, Miloš (MM publishing Ltd., 2016-09-06)
  Energy efficiency of electrical appliances is highly debated topic at present. This topic is transferred especially in industries where are the effects of savings much more significant due to higher energy consumption. In ...
 • Verifikace generického propojovacího systému pro FPGA 

  Bartoš, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a provedením simulační verifikace generického propojovacího systému pro čipy FPGA. Tento systém je součástí platformy NetCOPE vyvíjené v projektu Liberouter, v rámci něhož vznikla ...
 • Verifikace rukopisu a podpisu 

  Beránek, Jan
  Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace ...
 • Verifikace systému pro detekci nežádoucího provozu 

  Košař, Vlastimil
  Tato práce pojednává o verifikaci systému pro detekci nežádoucího provozu a jeho rozšíření o podporu protokolu IPv6. Jsou zde popsány možnosti jazyka System Verilog pro verifikaci, vybranná metodologie verifikace, výhody ...
 • Vizualizace datových struktur pro verifikační nástroje 

  Holubec, Michael
  Cílem práce je objektově orientovaný návrh a implementace knihovny, která poskytne verifikačnímu nástroji Predator a dalším nástrojům jednotné rozhraní pro vizualizaci interních datových struktur především pro účely jejich ...
 • Zpracujte revizi zadaného elektrického zařízení 

  Lanc, Rudolf
  Revize elektrického zařízení je ověření stavu zařízení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize vybraného elektrického zařízení. Na vybraném zařízení bude provedena prohlídka, měření, kontroly a zkoušky, ...