Now showing items 1-11 of 11

 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu 

  Zelinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik ...
 • Moderní metody verifikace smíšených integrovaných obvodů 

  Podzemný, Jakub
  Práce se zabývá metodami, které jsou vhodné pro verifikaci smíšených integrovaných obvodů. Důraz je přitom kladen na tzv. „Assertion-based“ verifikaci. Tato metoda je v praxi aplikovatelná pomocí jazyků PSL a SystemVerilog. ...
 • Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob 

  Kosík, Dominik
  Tato práce řeší vytvoření biometrické brány pro identifikaci osob. Identifikace probíhá za pomocí 5 barevných kamer a IR kamery. IR kamera zajišťuje detekci osoby a následně se ze snímku barevných kamer vytváří 3D model ...
 • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

  Aron, Lukáš
  Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...
 • Prostředí pro verifikaci DMA řadičů v jazyku SystemVerilog 

  Zachariášová, Marcela
  V dnešních hardwarových návrzích se verifikační techniky používají pro ověřování funkcionality dílčích komponent i komplexních systémů. Tato bakalářská práce se zabývá verifikací DMA řadičů. Jsou popsány teoretické principy ...
 • Validace parametrů sítě založená na sledování síťového provozu 

  Martínek, Radim
  Diplomová práce představuje teoretický úvod, seznámení se s problematikou, návrh řešení a implementaci nástroje pro validaci parametrů sítě založeném na sledování síťového provozu. Nejprve je rozebrán současný stav návrhu ...
 • Verifikace generického propojovacího systému pro FPGA 

  Bartoš, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a provedením simulační verifikace generického propojovacího systému pro čipy FPGA. Tento systém je součástí platformy NetCOPE vyvíjené v projektu Liberouter, v rámci něhož vznikla ...
 • Verifikace rukopisu a podpisu 

  Beránek, Jan
  Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace ...
 • Verifikace systému pro detekci nežádoucího provozu 

  Košař, Vlastimil
  Tato práce pojednává o verifikaci systému pro detekci nežádoucího provozu a jeho rozšíření o podporu protokolu IPv6. Jsou zde popsány možnosti jazyka System Verilog pro verifikaci, vybranná metodologie verifikace, výhody ...
 • Vizualizace datových struktur pro verifikační nástroje 

  Holubec, Michael
  Cílem práce je objektově orientovaný návrh a implementace knihovny, která poskytne verifikačnímu nástroji Predator a dalším nástrojům jednotné rozhraní pro vizualizaci interních datových struktur především pro účely jejich ...