Now showing items 1-7 of 7

 • Mechatronický návrh elektromagnetického vibračního generátoru 

  Jurosz, Pavel
  Tato práce se zabývá úpravou konstrukce generátoru elektrické energie z vibrací, který je jedním ze způsobů řešení problematiky dlouhodobě stabilního zdroje energie pro napájení bezdrátových senzorů. Na základě rešerše ...
 • Oscilační generátor s mechanickým resonančním členem 

  Mihalík, Vlastimil
  Tato práce se zabývá problematikou napájení bezdrátových senzorů. Při použití bezdr. senzoru je totiž žádoucí využít alternativní zdroj energie, protože galvanické články nebo baterie mohou omezovat rozsah, nebo délku ...
 • Testování vibračního generátoru s podélnou cívkou 

  Stejskal, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje oživení a testování vibračního generátoru s pákou uloženou na hrotech podle návrhu vypracovaném na VUT v Brně. Kromě samotné konstrukce je cílem BP vytvoření simulačního modelu tohoto zařízení ...
 • Testování vibračního generátoru s příčnou cívkou 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá oživením a otestováním parametrů vibračního elektromagnetického generátoru, navržením konstrukčních úprav a vytvořením numerického modelu popisujícího chování generátoru v prostředí MATLAB Simulink.
 • Úprava konstrukce vibračního generátoru s ohledem na celkovou velikost a hmotnost 

  Vaněček, Michal
  Tato práce se zabývá vylepšením konstrukce již navrženého vibračního generátoru. Pojednává o vylepšení jeho vlastností a hledání ideální konstrukce s ohledem na hmotnost, rozměry a generovaný výkon. Zlepšují se zde mechanické ...
 • Vibrační generátor pro letecké aplikace 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na úpravu konstrukčního návrhu vibračního generátoru pro autonomní letecké aplikace. Vibrační generátor je zařízení pro přeměnu energie vibrací na elektrickou energii. Jeho hlavní části jsou kmitající ...
 • Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích 

  Novotný, Jan
  Tato práce má za cíl získání informací v oblasti nazývanou Energy Harvesting a jejich následným srovnáním. Tato technologie se zabývá procesem získávání volné energie a její následné přeměny na energii elektrickou. Důvodem ...