Now showing items 1-1 of 1

  • Vibrační generátor pro letecké aplikace 

    Rubeš, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na úpravu konstrukčního návrhu vibračního generátoru pro autonomní letecké aplikace. Vibrační generátor je zařízení pro přeměnu energie vibrací na elektrickou energii. Jeho hlavní části jsou kmitající ...