Now showing items 1-7 of 7

 • Digitální zprovoznění zakladače paletek 

  Karn, Pavel
  Tato bakalářské práce se zabývá virtuálním zprovozněním zakladače technologických paletek. 3D model tohoto jednoúčelového stroje byl, pro účely této práce, poskytnut od firmy LUX spol. s r.o. Teoretická část práce je ...
 • Návrh, simulace a realizace funkčních modulů testbedu Průmysl 4.0 

  Podrabský, Tomáš
  V této práci se zabývám projektem automatizovaného robotického barmana, který má za úkol vzorově ukázat realizované pojmy jako virtuální zprovoznění, digitální továrna či průmysl 4.0. V práci řeším dvě části (buňky) pro ...
 • Simulace výrobní linky 

  Kutík, Jakub
  Cílem této diplomové práce je vytvoření vlastní aplikace pro simulaci výrobních linek. V první části práce jsou vysvětleny hlavní důvody, výhody a současné trendy v oblasti virtuálního zprovoznění a je popsáno několik ...
 • Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 

  Husák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou ...
 • Virtuální zprovoznění robotizovaného pracoviště pro nanášení lepidla 

  Radil, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a virtuálním zprovozněním robotizovaného pracoviště určeného k lepení a kompletaci automobilového světlometu. Práce obsahuje rešerši shrnující poznatky z oblasti virtuálního zprovoznění ...
 • Virtuální zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje 

  Rajdl, Filip
  Diplomová práce pojednává o virtuálním zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje. Nejprve se zabývá současným stavem poznání se systematickým rozborem virtuálního zprovoznění. 3D model je vytvořen fyzikálními vlastnostmi, ...
 • Virtuální zprovoznění výrobního systému 

  Bražina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním výrobního systému nacházejícího se v laboratořích Ústavu výrobních strojů, systému a robotiky VUT v Brně. V teoretické části práce je popsána problematika virtuálního ...