Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální určení tlumení nosníku 

    Fučík, Ondřej
    Bakalářská práce „Experimentální určení tlumení nosníku“ se zabývá tématem vlastního tlumení kovových materiálů. V teoretické části jsou materiály rozděleny do tří skupin podle jejich tlumících vlastností. Dále jsou stručně ...
  • Viskoelasticita polymerních skel 

    Ondreáš, František
    Táto práca sa zameriava na štúdium relaxačného správania polymérnych skiel. Ako typický zástupca polymérnych skiel bol zvolený polymetylmetakrylát. Relaxačné procesy boli študované pomocou dynamickej mechanickej analýzy a ...