Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza ekonomických ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Polách, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů společnosti a následným aplikováním statistických metod. Jako zdroj pro výpočet ekonomických ukazatelů poslouží účetní výkazy ve sledovaném období. Snahou ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wernerová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku ...
 • Analýza vybraných ukazatelů FÚ pro Olomoucký kraj pomocí časových řad 

  Baierová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů Finančního úřadu pro Olomoucký kraj pomocí časových řad. Práce obsahuje obeznámení s teorií, která je využívána v praktické části, kde už konkrétní vybrané ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti DEZA, a. s. pomocí časových řad 

  Kratochvíl, Bohumír
  Autor bakalářské práce analyzuje a následně také hodnotí statistické ukazatele chemického závodu DEZA, a. s., mající určité environmentální aspekty. Analýza je podložena teoretickými poznatky o regresní analýze a časových ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Minár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Papoušek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů společnosti GMA Stanztechnik s. r. o. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...
 • Automatizace tvorby SW řídicích systémů 

  Sysel, Radek
  Diplomová práce pojednává o průběhu návrhu složitých objektů v automatizaci a jejich rychlého zařazení do celé procesní technologie. Ukazuje průběh tvorby od databázového modelu po generování do SCADA aplikace. Cílem práce ...
 • Bezdrátové ovládání asynchronního motoru 

  Frelich, David
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí frekvenčního měniče pro asynchronní motor do výkonu 2 kW. Ovládání tohoto měniče je řešeno bezdrátově či přes PC. Řešení je založené na provedení pomocí jednoúčelových integrovaných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Růžičková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy SLB, spol. s r.o. v letech 2006-2010. Podkladem pro vyhodnocení finanční situace se staly výsledky vybraných metod finanční analýzy, získané prostřednictvím ...
 • Informační systém pro energetické poradenství 

  David, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o informačním systému společnosti BV Consulting. V práci je uveden princip fungování společnosti. Dále jsou zde uvedeny veškeré směrnice společnosti důležité pro chod systému. V práci jsou popsány ...
 • Knihovna stavebních prvků koaxiálního filtru pro CST Microwave Studio 

  Vorek, Jiří
  Tato práce se zabývá vývojem nástroje - maker usnadňující návrh koaxiálních dutinových rezonátorů. V práci je popsána problematika návrhu složitých struktur v CST Studio Suite 2009. Za tímto účelem jsou vytvořená makra ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Vaňková, Denisa
  Táto práca sa zaoberá činnosťou matematických a štatistických metód na podporu vývoja softvérovej aplikácie. Softvérová aplikácia je zameraná na zásoby v podniku, ich obstarávanie a udržiavanie v sklade a je prioritne ...
 • Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí 

  Kalina, Martin
  Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření modelu tlumících zařízení a pozorování jejích chování při spolupůsobení s konstrukcí. Nejprve byla konstrukce pomocí Java aplikace FyDiK2D samostatně namodelována jako jednostupňová ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod stanice měření emisí 

  Kněžínek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro stanici měření emisí na STK Královo pole, s.r.o. pro zefektivnění administrativních činností na této stanici. Databáze je tvořena dle konkrétních požadavků firmy. ...
 • Návrh informačního systému 

  Steklý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro finanční oddělení společnosti Kiwi.com. Cílem této práce je zhodnotit současný stav informačního systému finančního oddělení, analyzovat jeho nedostatky a slabá ...
 • Návrh informačního systému 

  Kolář, Jiří
  Tato práce pojednává o informačních systémech v podnicích, jejich technologiích a nových trendech v oblasti hardwaru využívaných pro zjednodušení, zrychlení a zefektivnění firemních procesů. Následně se práce věnuje rozšíření ...
 • Návrh na zvýšení efektivnosti práce v dané firmě s použitím VB 

  Lepeň, Róbert
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a následne uviesť do praxe riešenie, ktoré bude pomáhať zvyšovať efektívnosť práce na pracovisku v danom podniku. Súčasťou práce bude analýza daného konkrétneho problému a následná ...
 • Návrh testovacího obvodu pro komunikační produkty v automobilech 

  Kupčík, Ondřej
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout moduly určené k demonstraci a testování některých obvodů, používaných v automobilové technice. Jedná se o LIN transceiver NCV7420 a osmivýstupový výkonový budič AMIS-39101. Návrh ...
 • Ovládání polohovacího zařízení pro akustická měření 

  Pytela, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky dálkově řízeného polohovacího zařízení, využívajícího krokové motory ILS1R573PB1A0 pohánějící lineární osy Berger Lahr PAS41BR. Krokové motory jsou vybaveny rozhraním ...
 • Posouzení finanční situace podniku TECHNOS, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Auxtová, Júlia
  Bakalárska práca je zameraná na posúdenie finančnej situácie firmy TECHNOS, a.s. pomocou časových radov, regresnej analýzy a hodnotenia finančných ukazovateľov za sledované obdobie rokov 2010 až 2015. Práca je rozdelená ...