Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace VBA (Visual Basic for Application) a Maple na problémy procesního inženýrství 

  Farkač, Daniel
  Úkolem diplomové práce Aplikace Visual Basicu a Maple na problémy procesního inženýrství je ukázat možnosti použití těchto programovacích jazyků pro různé inženýrské úlohy. Zejména programovací jazyk Visual Basic for ...
 • Automatizované zpracování akustických měření 

  Kaláb, Vojtěch
  Práce je zaměřena na vytvoření a popsání aplikace pro zautomatizování zpracování výstupů hlukoměru XL2 od firmy NTi Audio. Aplikace je tvořena ve vývojovém prostředí Visual Basic for Application a realizována v Microsoft ...
 • Hodnocení finanční situace podniku prostřednictvím softwaru Visual Basic 

  Mandíková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční situací konkrétního podniku za léta 2007-2009. Finanční situace je hodnocena metodami finanční analýzy v prostředí Visual Basic for Applications. V tomto prostředí autorka práce vytvořila ...
 • Hodnotenie finančnej situácie podniku COOP Jednota Galanta v prostredí MS Excel a návrhy na jej zlepšenie 

  Korenčiak, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na získanie prehľadu o finančnej situácii podniku pomocou vybraných metód a ukazovateľov, v prostredí MS Excel. Na základe výsledkov sú definované nedostatky a hrozby pre finančné zdravie podniku ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bohuslav, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu umožňující výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis ...
 • Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace 

  Dugas, Adrián
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie ktorá slúži na vytváranie faktúr, dodacích listov a sledovanie evidencie faktúr, evidencie distributorov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto ...
 • Návrh aplikace pro zefektivnění zaškolení nových zaměstnanců 

  Tilšer, David
  Obsahem této práce je navrhnutí aplikace pro zefektivní zaškolení nových zaměstnanců. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části probírám použité techniky. V praktické části probírám, jak ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Macháček, Lukáš
  Tématem této práce je návrh změn dílčí části informačního systému firmy a zhodnocení jejich přínosů pro firmu. Obsahem je analýza dvou systémů, které firma používá pro přípravu výroby a evidenci výrobních časů. Výsledkem ...
 • Návrh podpůrné aplikace pro podnik pomocí VBA 

  Rybanská, Zdenka
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu podpornej aplikácie, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť určité procesy v spoločnosti. Aplikácia bude slúžiť pre potreby personálneho oddelenia na evidenciu povinných školení a ...
 • Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA 

  Kugler, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a ...
 • Vytváření pluginů pro MS Outlook 

  Fajt, Bohumír
  Tato bakalářská práce se zabývá psaním rozšíření pro MS Outlook. Jejím cílem je projít možné způsoby, jak psát rozšíření pro MS Outlook. Následně vytvořit sadu příkladů využívajících tyto postupy a demonstrovat je, včetně ...
 • Využití VBA jako nástroje pro tvorbu indexu známek 

  Steklý, Tomáš
  Obsahem této práce je zpracování E-indexu pro základní a střední školy. Hlavním účelem je vytvořit program, který zjednoduší a zpřehlední hodnocení žáků na škole. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V ...