Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Malo, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kinc, Petr
  Tato bakalářská práce využívá analýzu ekonomických ukazatelů a statistických metod k vyhodnocení současné finanční situace vybraného podniku, včetně vytvoření predikce této situace i pro budoucí roky. V první části této ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Krayzlová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. Finanční analýza odhalí ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Bohuslav, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku XYZ pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých metod a postupů ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bejček, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod vybraného podniku. Výsledkem této analýzy je zjištění ekonomických slabých a silných stránek podniku. Tyto hodnoty jsou dále podrobeny ...
 • Aplikace na alokaci projektových manažérů 

  Slavoš, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a vytvorením aplikácie na mieru pre alokáciu projektových manažérov vo firme IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. V prvej časti práce je popísaná teória dôležitá na ...
 • Aplikace pro monitorování finančních dokumentů v projektu 

  Vašek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů ...
 • Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy 

  Randýsek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu aplikace v programovacím jazyce VBA za účelem podpory činnosti výkaznictví společnosti Rail Cargo Logistics s.r.o. a její implementaci v témže podniku. Funkční orientace vytvořené ...
 • Aplikace VBA pro tvorbu faktur 

  Hrtánek, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorá bude určená na tvorbu faktúr, ich editáciu a prevod do formátu PDF. Jej hlavnou úlohou bude zjednodušenie a urýchlenie práce pri tvorbe faktúr predovšetkým u ...
 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací z hlediska matematických a statistických metod. Rozhodl jsem se vypracovat téma řízení zásob vybrané provozovny, u které jsem konal školní praxi. Poté ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bartoňková, Simona
  Bakalářská práce představuje zejména vytvoření programu pro podporu výpočtů ekonomické a statické analýzy. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se základními ukazateli a v druhé části ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bohuslav, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu umožňující výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Krayzlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá především vývojem softwarové aplikace vytvořené prostřednictvím jazyka Visual Basic for Application, který slouží pro tvorbu maker a automatizaci práce v Microsoft Excel. Aplikace je vytvořená ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Odrobinová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu aplikácie, ktorá napomáha zistiť finančnú situáciu vo vybranom podniku. Táto aplikácia, vytvorená v softvéri MS Office Excel 2007 v programovacom jazyku Visual Basic for Applications, ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Takácsová, Karolína
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu predajov nápojov v kaviarni a na vývoj aplikácie v programovacom jazyku Visual Basic for Applications. Aplikácia umožňuje predikciu budúcich predajov na základe zistených údajov z analýz.
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Gřundělová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací s použitím matematických a statistických metod. Práce se zabývá řízením zásob ve společnosti Besta Trade s.r.o. Práce obsahuje rozbor teoretických ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Blaha, Ladislav
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu veřejné správy a podnikatelského prostředí v Moldavsku, zejména chybějící odbornou terminologií, která je nutná k efektivnímu fungování obou sektorů. Jejím hlavním cílem je ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...