Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení modelu výtahu 

    Žůrek, Martin
    Tato práce se zabývá návrhem algoritmu řízení laboratorního modelu výtahu a vizualizací v programu Factory Talk View Studio. V úvodu práce je stručně popsána průmyslová komunikační síť AS-Interface a v praxi používané ...