Now showing items 1-8 of 8

 • Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq 

  Nosko, Svetozár
  Tato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado ...
 • Clock Domain Crossing Interfaces 

  Cabal, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work presents an easy-to-use library of clock domain crossing modules and a methodology for it's use. These crossings are inevitable in moderately complex firmware designs. Incorrectly implemented clock domain crossing ...
 • FPGA modul pro řízení BLDC motorů 

  Makówka, David
  Práce se zabývá možnostmi řízení BLDC motorů za využití FPGA čipů a také návrhem měniče pro kompletní realizaci. Pro řízení BLDC motoru byla implementována šestikroková komutace, pro budoucí usnadnění implementace vektorového ...
 • Návrh a implementace šifry Twofish na síťové kartě FPGA 

  Cíbik, Peter
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii blokovej šifry Twofish na platformu FPGA v jazyku VHDL. Úvod práce sa zaoberá teoretickými základmi šifrovania a blokových módov symetrických šifier, platformy FPGA a následne ...
 • Rekonfigurovatelný generátor 5G NR signálů na RFSoC FPGA 

  Indrák, Dominik
  Práce se zabývá simulací základní struktury OFDM modulátoru a demodulátoru připravovaného standardu 5G NR. V prostředí MATLAB jsou simulovány základní bloky jako je modulace, vkládání referenčních signálů, Fourierova ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Úlohy s různým stupněm důležitosti při řízení motorů na platformě Zynq 

  Pamánek, David
  Tato práce se zabývá problematikou vektorového řízení PMS motorů s využitím vývojové desky ZedBoard od firmy Xilinx, která obsahuje mikročip Zynq-7000. Dále je zde popsána práce s vývojovým prostředím Vivado a jeho součástmi. ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...