Now showing items 1-11 of 11

 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Návrh 3D Vivaldiho anténní řady pro radarové aplikace 

  Kašpar, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu Vivaldiho anténní struktury, která je pro svoje širokopásmové vlastnosti vhodná pro radarové aplikace. Poskládáním základního Vivaldiho elementu do výsledné 2D anténní řady je dosaženo ...
 • Planar Antenna Array For Ku Band 

  Prouza, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with the design of an antenna element of an ultra-wideband antenna array for specialized applications. The realized gain of the whole structure, the main beam width and the possibility of electronic beamforming ...
 • Planar Millimeter-Wave Antennas: A Comparative Study 

  Pítra, Kamil; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper describes the design and the experimental verification of three types of wideband antennas. Attention is turned to the bow-tie antenna, the Vivaldi antenna and the spiral antenna designed for the operation at ...
 • Širokopásmové lineární anténní pole pro BAN aplikace 

  Gaja, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednotlivého elementu anténní řady a simulací celé řady pro aplikaci v BAN. Práce pojednává o základních principech směrování svazku anténní řady do specifického poloprostoru ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • UWB Vivaldi Antenna Array Lower Band Improvement for Ground Penetrating Radar Applications 

  Biancheri-Astier, M.; Diet, A.; le Bihan, Y.; Grzeskowiak, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  This paper concerns a ground penetrating radar system (GPR) presenting beam forming ability. This ability is due to a great flexibility in the emission of wavefronts. The innovative concept is to use an array of antennas ...
 • Vivaldi Antenna for RF Energy Harvesting 

  Schneider, J.; Mrnka, M.; Gamec, J.; Gamcova, M.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  Energy harvesting is a future technology for capturing ambient energy from the environment to be recycled to feed low-power devices. A planar antipodal Vivaldi antenna is presented for gathering energy from GSM, WLAN, UMTS ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...