Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace zdrojů financování pro rozvoj stavební firmy 

    Votrubcová, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním jednotlivých způsobů financování při rozvoji stavební firmy. Mnou vybraná firma koupila nákladní automobil a pásové rypadlo, aby mohla rozšířit nabídku svých služeb. Porovnávám ...
  • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

    Votrubcová, Veronika
    Tato diplomová práce s názvem Vícezdrojové financování realizace investice v obci se zabývá porovnáním jednotlivých zdrojů financování investiční realizace v obci. Mnou vybraná obec realizovala zateplení budovy základní ...