Now showing items 1-3 of 3

 • Dřevo jako konstrukční materiál 

  Lauš, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je objasnit stavbu a vlastnosti dřeva jako materiálu. Zahrnuje nejdůležitější poznatky o dřevě. Popisuje konkrétní makroskopickou a mikroskopickou stavbu, zaměřuje se na fyzikální a mechanické ...
 • Měření vlastností operačních zesilovačů 

  Lacko, Michal
  Tento projekt zahrnuje přehled operačních zesilovačů používaných při měření biologických signálů. Zaměřuje se především na parametry, které jsou důležité v biomedicínské technice. Hlavní podstatou projektu je vytvoření ...
 • Studie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerů 

  Ščudlová, Jolana
  Tato práce přispívá k výzkumu organizovaných nadmolekulárních struktur. Tyto struktury jsou přítomny v mnoha polymerních materiálech. Především v biomateriálech, jsou příčinnou jejich biologické aktivity. Pro modelování ...