Now showing items 1-5 of 5

 • Energetická náročnost získávání vody kondenzací vzdušné vlhkosti 

  Hamerský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá aktuálními možnostmi získávání vody ze vzdušné vlhkosti za účelem získání pitné vody se zaměřením na energetickou náročnost kompresorového chlazení na její výrobu. Je zde stanovena základní studie ...
 • Interaktivní grafický software pro výpočty stavů vlhkého vzduchu 

  Snášel, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit interaktivní grafický program pro výpočty stavů vlhkého vzduchu a vyznačení těchto stavů v Mollierově i-x diagramu. Za hlavní oblast využití tohoto programu je považován obor klimatizace, proto ...
 • Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizačních zařízeních 

  Trepka, Petr
  Bakalářská práce se v úvodní části zabývá obecnou teorií vlhkého vzduchu, rozborem možných izobarických úprav vlhkého vzduchu a jejich znázorněním v h-x diagramu. Dále je v práci obsaženo rozdělení klimatizačních zařízení, ...
 • Způsoby odlučování vlhkosti 

  Pokorný, Vojtěch
  V úvodní části této práce jsou popsány obecné vlastnosti vlhkého vzduchu. Dále je uvedeno vyjádření vlhkosti, důležité pro určení stavu ve kterém se vzduch nachází. Hlavní částí práce je rozbor způsobů, které vedou ke ...
 • Způsoby odvlhčování krytého bazénu 

  Vrzal, Martin
  Obsahem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu odvlhčování krytého bazénu. Teoretická část obsahuje seznámení s problematikou mikroklimatu, vlhkého vzduchu, přenosu vlhkosti a způsoby odvlhčování. Praktická část je ...